För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.