Rekrytering av förvaltningschef

Skriftlig fråga SF 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen har anställt en förvaltningschef som inte är samma sökande som föreslagits av en enhällig rekryteringsgrupp på basen av den profil som togs fram i samarbete mellan en konsultfirma samt regeringens och ledningsgruppens medlemmar. Alla politiska partier deltog i utformandet av profilen. En lång process med intervjuer och bedömning av meriter låg till grund för rekryteringsgruppens för-slag där den sökande som fördes fram bedömdes vara den mest lämpade för tjänsten samt hade de bästa referenserna

Åtgärder