Religionskunskap i grundskolan

Lagförslag FR 17/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: religion, religionskunskap, grundskola, grundskolan, grundskolelag, grundskollag, livsåskådning, elev, undervisning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott