Andra behandling

 • Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting. Som ni vet så gillar jag pool-position. Först på talarlistan, första ämnet och dessutom första dagen i vår vecka. Framför oss har vi andra behandlingen av Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter. Det här är en fråga som delat lagtinget, men det är min förhoppning att vi idag kan enas när vi har frågan om att ge ett bifall eller att inte ge ett bifall.

  Herr talman! Jag vill inleda med vad denna konvention egentligen handlar om, såsom vi från Åländsk Demokrati ser det. Minister Holmberg-Jansson, som tydligen följer med på annat sätt, har sagt att det gäller barn och hänvisar till att det gäller kvotflyktingar och barn som lever i flyktingläger. Det här kan delvis vara sant, men denna konvention rör uttryckligen barn som deltagit i väpnade konflikter. UNICEF kallar dem för före detta barnsoldater. Från senaste debatt så fick jag en uppfattning om att många av er tror att det berör något annat än det som vi inom Åländsk Demokrati anser att det berör.

  Herr talman! Ledamot Nordberg tog exempelvis en väl förberedd, retoriskt mycket fin replik där han på förintelsens minnesdag frågade om Åländsk Demokrati skulle ha tagit emot fångar från dessa läger. Självklart, svarade jag. Men jämförelsen haltar med 100%. Jag gjorde själv tidigare en lite misslyckad jämförelse då jag nämnde fångvaktarna. För det är nog de som skulle komma i fråga, inte fångarna. Min miss, som ledamot Valve påpekade, var att de knappast hade varit minderåriga. Men bästa ledamot Nordberg, det gäller de som har deltagit, inte de som drabbats. Konventionen skulle ha gällt fångvaktarna, inte fångarna. Skulle Moderat Samling ha velat ha fångvaktarna på Åland?

  Herr talman! Ledamot Eckerman uttryckte sin förtvivlan över att jag ”demoniserade barnen” och exemplifierade med ”barn, som lever på gatan, Barn som lever i extrem fattigdom” och ”barn utan fungerande välfärdssystem”. Det var visst under lagtingets värdighet, som Socialdemokraterna numera tar till i tid och otid. Men ledamot Eckerman, var det inte under lagtingets värdighet att insinuera att jag försöker stoppa dessa barn med denna konvention. Dessa barn berörs inte av denna konvention. Det är fortfarande frågan om minderåriga barn som varit indragna i konflikter, barnsoldater enligt UNICEFS begrepp. Vill Ålands Socialdemokrater att dessa före detta barnsoldater ska komma till Åland, kanske som elever i Gymnasiet?

  Herr talman! I en annan välformulerad replik inledde ledamot Eriksson med att förklara att Ålands Framtid alltid har värnat om barnens rättigheter och de som utsatts för krigets fasor och hoppades att även vi från Åländsk Demokrati innerst inne skulle göra det. Visst skulle vi göra det, men denna konvention handlar om de som utsatt andra för krigets fasor, inte de som själva har utsatts för krigets fasor. Vill Ålands Framtid ha dessa krigsförbrytare eller barnsoldater som elever på till exempel KHS?

  Herr talman! Jag hoppas vi nu kan vara överens som att vi har helt olika uppfattning om vilka personer den här konventionen berör. UNICEF talar om barnsoldater. Jag har preciserat här med IS-soldater, men en person på Facebook ansåg att det var en för snäll beskrivning. Han sade att IS-terrorister är den riktiga. Det är de som ni här i lagtinget vill att vi ska öppna dörren för. Åländsk Demokrati vill inte det. Vi vill, om uttrycket så tillåts ledamot Egeland, svetsa fast dörren för evigt.

  Men, herr talman. På basen av replikerna med ledamot Eriksson så skulle jag vilja framföra ett kompromissförslag. Största delen av det här protokollet kan vi från Åländsk Demokrati ge vårt bifall till. Det handlar alltså i stort om att man inte skall tillåta barnsoldater men om man har sådana så ska man ta hem dem och återanpassa dem. Man kunde kalla 6.3 för en sanktion mot de som har barnsoldater. Lagtinget är alltså nu nära att godkänna 6.3. Det jag kallar för en sanktion att återanpassa barnsoldater, trots att vi inte godkänt resten av konventionen. Det låter väldigt, väldigt bakvänt. Mitt förslag är att om vi ändå kunde se om vi kunde ge ett bifall till konventionen, men frånta 6.3 och 7.1 med hänvisning till att vi inte har någon militär. Det kan Åländsk Demokrati stöda, precis som ledamot Eriksson ville, men Åland behöver inte ta emot dessa barnsoldater, vilket Åländsk Demokrati försöker undvika. För att nå dit måste vi antagligen i det här skedet förvägra bifall för att sedan ta upp processen på nytt med undantag för 6.3 och 7.1.

  Herr talman! Jag ser att jag går över tiden men det finns inte några andra på talarlistan så, det är en rekommendation. Minister Holmberg-Jansson har hävdat att det bara är barn. Jag nämnde i förra debatten att IS inleder sin skolning i väldigt tidig ålder och att när de är 18 år så har de redan varit soldater i mer än halva sitt liv och är helt hjärntvättade. Det har även framkommit att UNICEF har ett program för att integrera även äldre personer som varit barnsoldater med ett program som heter Disarmament, demobilisation, reintegration. Ett program som lite komiskt förkortas DDR. Man kunde kanske ha funnit synonymer, men så är det. Hur som helst så kan dessa barnsoldater alltså vara betydligt äldre när de skall integreras, eller som det står i regeringens papper, någon placerar dem på Åland. Det är bara som information, det gäller alltså inte bara barn.

  Herr talman! Jag har tidigare nämnt att det finns några märkliga sammanträffanden. Jag kanske nämnde ordet konspiration, men man kan kalla det märkliga sammanträffanden. För det första var då remissdebatten inplanerad efter budgetdebatten fredagen före jul, sedan blev den flyttat på grund av sjukdom. Sedan byttes utskott tre gånger av lagtinget på förslag av talmannen. Inte heller detta har jag upplevt under mina fem år i lagtinget tidigare. Men, herr talman, under helgen nåddes jag av nyheten att landskapsregeringen har antagit ett nytt integrationsfrämjande program den 22 januari i år. Det är alltså dagen efter att social- och miljöutskottet avslutade sin snabba behandling.

  Talmannen: "Den här saken är utanför ämnet, nu diskuterar vi republikens presidents framställning."

  Stephan Toivonen: Hur som helst. I det här betänkandet talar man om en myndighet som heter "En dörr in". Sammanträffande där för vi vill stänga den här dörren som jag sade, vi vill svetsa fast dörren. Så att det inte kan bli en svängdörr i integrationsprogrammet. Ni andra kanske både vill ha kvotflyktingar och IS-terrorister på flyktingförläggningarna?

  Herr talman! Tidigare under behandlingen så har det hävdats att det inte finns några som helst möjligheter för att någon skulle kunna placera dessa IS-terrorister på Åland, bland annat av ledamot Holmström och ledamot Valve. Jag skall inte ta den striden nu, men jag noterade i det här integrationsfrämjande programmet så nämner man olika förändringar i lagstiftningen. Då kan det vara bra att ha den här, som jag kallar, öppna dörren för dessa förändringar. Jag vill nu också visa på att det finns tre olika alternativ hur dessa före detta barnsoldater eller IS-terrorister skulle kunna komma till Åland. För det första så har kommunerna ett nytt verktyg ifall de inte nöjer sig med kvotflyktingar. Vad jag förstått så ska det vara muslimer från de syriska lägren. Varför inte kristna duger förstår inte vi från Åländsk Demokrati, men hur som helst så vill vi svetsa fast dörren idag så att det inte finns ett nytt alternativ tack vare konventionen.

  Talmannen: "Jag vill påminna om tiden."

  Herr talman! Det här är en viktig fråga. Det andra är faktiskt som jag har läst UNICEF, som en del av FN, som redan har det här program, det nya DDR, som ska verka för reintegration. Syftet där är också att få en samverkan mellan alla de länder som gett sitt bifall för att kunna finna länder för reintegration. Denna konvention kan alltså vara en dörr som möjliggör en placering av före detta barnsoldater, IS-terrorister, på samma grund som man nu fördelar kvotflyktingar. Det här gör man på basen just av 6.3. Det är därför vi inte vill ge bifall till denna. Vi vill svetsa fast dörren. Det är alltså två scenarion, det finns ett tredje. Vissa här brukar lyfta fram Marin-regeringen nu och då. Det är helt naturligt, men hur ser det ut i framtiden? Tittar vi till galluparna har sannfinländarna varit störst sedan senaste valet. Det finns en möjlighet att vi har samma regering som vi hade för tre år sedan, men nu då i så fall i framtiden med Halla-Aho som statsminister. Deras riksdagsledamöter har tidigare framfört tanken att skicka homosexuella och somalier till Åland. Vad tror ni händer om det kommer dessa terrorister till Finland? Vart tror ni att regeringen då vill skicka dem? Det här ger då en möjlighet.

  Talmannen: "Jag vill uppmana lagtingsledamot Toivonen att hålla sig till det ämnet vi debatterar här idag. Och tiden igen."

  Stephan Toivonen: Jag har inte så mycket kvar, men jag visar på de risker som det här dokumentet har och därför anser jag att det hör till saken. Framför allt eftersom Ålands regering uttryckligen har velat få denna artikel 6.3, så har nog regeringen i framtiden i Finland något att tala om. Åländsk Demokrati vill svetsa fast dörren. Det finns alltså tre hot: Åland självt, UNICEF eller Finland och det behövs bara ett av dem som förverkligas. Och det kanske behövs bara en enda barnsoldat för att ni, men då för sent, ska inse att han var kanske ändå en son av sanning.

  Herr talman! Av dessa alla orsaker så vill vi från Åländsk Demokrati inte ge ett bifall till 6.3 i denna konvention, utan ser istället som ett alternativ att vi försöker se om vi kunde ge vårt bifall till hela konventionen förutom 6.3 och 7.1.

  Herr talman! Det är idag vi har vår chans. Det är idag vi måste ta denna strid och svetsa fast dörren mot dessa barnsoldater och IS-terrorister. Vi kan inte ta den här striden någon annan gång, någon annanstans. Jag hoppas att ni har skyddsglasögonen med er.

  Herr talman! Först så vill jag föreslå en bordläggning av detta viktiga protokoll. För det andra så föreslår jag att utskottets förslag ska förkastas.


 • Diskussionen är avslutad. Förslag om bordläggning har begärts men inte vunnit understöd varför förslag inte tas upp till behandling.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen?

  Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget. Betänkandets motivering föreläggs för
  godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.