Republikens presidents framställning gällande statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6-2020

Republikens presidents framställning RP 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder