Republikens presidents framställning om godkännande av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher samt förslag om ändring av lagen om sammankomster

Republikens presidents framställning RP 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder