Republikens presidents framställning om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Republikens presidents framställning RP 3/2020-2021 (under behandling)  

Åtgärder