Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:11

  Talman! Det här är ju egentligen ett icke ärende och ni har ju sett utskottets betänkande. Jag tänkte ändå, trots att utskotten inte ger sitt bifall till den här förordningen, orda några saker kring landskapsregeringens önskan om att delegera behandlingen av den här typen av ärenden till landskapsregeringen.

  Det fördes en diskussion i den här saken i utskottet efter att betänkandet var klubbat. Vi kom till det att vi behöver överlägga om med landskapsregeringen lite mer kring rutinerna och fördjupa oss i det förfaringssättet.

  I övrigt har vi från utskottets sida inte något principiellt och det definitivt inte någonting substantiellt i ärendet att anföra. Vi ber att få återkomma vid ett senare tillfälle. De här ärendena tycks ju dyka upp med ojämna mellanrum. Utskottet har säkert mera komplicerade ärenden att behandla än just de här rutinmässiga. Tack, talman.


 • Tack talman! Tekniken är väl inte riktigt med oss idag.

  Jag skulle vilja passa på att fråga, jag ser att kollegan Wikström inte är här. Har utskottet haft möjlighet eller tillfälle att diskutera det faktum att det finns ju en möjlighet för lagtinget att det delegera handläggning av den här typen av ärenden till landskapsregeringen? Är det någonting som utskottet haft möjlighet att fördjupa sig i eller tänker återkomma till inom en nära framtid? Med tanke på vad utskottsordförande Juslin säger så tycks det här bli en ganska vanligt förekommande företeelse. Tack, talman.


 • Tack, talman! Tack vicelantrådet. Absolut, jag har fört diskussionen med minister Wikström i den här saken. Vi ber att få återkomma när nästa tillfälle ges och då kanske vi kan fatta ett principiellt beslut om de fortsatta förfaringssätten.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i
  enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.