Republikens presidents framställning över statsrådets förordning gällande det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning RP 15/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder