Resurs- och behovsplan för landskapet Åland

Landskapsregeringens meddelande M 1/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: resursplan, behovsplan, rambudget

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser