Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt

Spörsmål S 5/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hembygdsrätt, jordförvärvsrätt, näringsrätt, jordförvärv, regelverk, tillstånd, jordförvärvstillstånd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser