För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    När svaret på ett spörsmål första gången föredras ska ärendet enligt 38 § arbetsordningen bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag. 

    Enligt arbetsordningens 74 § kan dock avvikelser göras genom enhälliga beslut. Talmanskonferensen föreslår att ärendet med avvikelse från 38 § i arbetsordningen ska bordläggas till nästa plenum som hålls senare idag. Motsätter någon ledamot sig förslaget? Ärendet bordläggs till plenum senare idag.