Rödlistning av siken

Skriftlig fråga SF 7/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sik, listning, rödlistning, fiske, yrkesfiske, österjösik, fisk,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser