Samhällsservicestrukturreformen

Spörsmål S 1/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: reform, samhällsreform, samhällsservicestrukturreform, kommun, kommuner, samhällsservice, kommunstruktur, landskapsandelar, kommunsammanslagning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser