Andra behandling

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

  • I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslagen var för sig för antagande. Därefter föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Till sist föreläggs klämförslaget. Diskussion. Ingen diskussion.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § i ordningslagen för landskapet Åland i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.