Servicesedlar i socialvården

Skriftlig fråga SF 3/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: servicesedel, servicesedlar, socialvård, socialvården, vård, hälsovård, handikappservice, handikapp, handikappade

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser