Självstyrelsens grundfundament och förtroende

Spörsmål S 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Hur avser regeringen agera så att lagtingets och landskapsregeringens anseende inte skadas och har regeringen Thörnroos förtroende för lagtingets tilltänkte och blivande tal-man?


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget