För kännedom

  • Ett meddelande om när landskapsregeringen ger svar på spörsmålet eller om
    att ett svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio
    dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen den
    10 februari 2020.