Skärgårdstrafik i stagnation

Skriftlig fråga SF 12/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka beslut landskapsregeringen avser fatta för att på lång och kort sikt förbättra, miljöanpassa och modernisera trafiken i den åländska skärgården?

Åtgärder