Skärgårdstrafikens framtida upplägg

Skriftlig fråga SF 20/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar när landskapsregeringen avser återkomma till lagtinget med den utlovade informationen om skärgårdstrafikens framtida upplägg?

Åtgärder