Remissdebatt

Skatt (skattemeddelande) M 2/2009-2010

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet bordlades 8 mars 2010 då beslut fattades om remiss till självstyrelsepolitiska nämnden.