För kännedom

Skatt (skattemeddelande) M 2/2009-2010

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 31 maj 2010. Godkänt.