För kännedom

Skattegränsen S 3/2001-2002

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 18 januari 2002 kl. 11.40.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Andersson, ltl Roger Jansson, ltl Sundback, ltl Wiklöf, ltl P-E Eriksson, ltl Sjöstrand, ltl Wickström-Johansson,  ltl J-E Mattsson, ltl Lundberg, ltl Pehrsson, ltl Lindholm, ltl Boman, vtm Häggblom).

  17 lagtingsledamöter är närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Sjöstrand på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Jörgen Strands m.fl. spörsmål angående skattegränsen. (S nr 3/2001-2002).

   

  Enligt 38 § AO skall då svaret eller meddelandet om att svar inte avges första gången ärendet föredras ärendet bordläggas till plenum som hålls tidigast påföljande dag. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 21 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 8/2001-2002 angående nya belopp i lagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur. (FR nr 4/2001-2002).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 21 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 9/2001-2002 angående omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier. (FR nr 7/2001-2002).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 21 januari. Godkänt.

   

   

  Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 21 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 11.45).