Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor

Budgetmotion BM 61/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, pensionsinkomstavdrag, låginkomsttagare


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser