Skriftliga fråga om att motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren

Skriftlig fråga SF 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skriftlig fråga, jägare, jägarkåren, eu, vapendirektiv, terrorister, eu-byråkrati, vapendirektivet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser