Skydd av den biologiska mångfalden

Skriftlig fråga SF 14/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar varför inte landskapsregeringen sätter fokus på att privata vatten- och markägare frivilligt upplåter områden som naturskydd och den vägen i möjligaste mån uppnå det viktiga EU-direktivet gällande biologisk mångfald?

Åtgärder