Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen

Åtgärdsmotion MOT 3/2018-2019 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott