Slopande av eget fordonsregister

Åtgärdsmotion MOT 7/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra ett inriktnings-beslut och i skyndsam ordning utreda och lagstifta om att for-donsregistret hanteras av Traficom.


Åtgärder