Smärtbehandlingen vid ÅHS

Skriftlig fråga SF 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur kommer smärtpatienternas behov av adekvat vård och behandling att långsiktigt tillgodoses?

Åtgärder