Socialavgiftslättnader för skärgårdskommuner

Skriftlig fråga EF 8/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: socialavgift, skattelättnad, privatföretag, skärgård, skärgårdskommun,
Sidhänvisning: 94,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser