Enda behandling

Socialvård S 1/2014-2015

 • Utdrag ur protokollet

  Vid frågestunden 29.04.2015 klockan 13.00 kommer vicelantrådet Roger Nordlund samt ministrarna Veronica Thörnroos, Fredrik Karlström, Johan Ehn och Wille Valve att delta. Antecknas.

  Enda behandling

  Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum den 20 april har vicetalman Viveka Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Torsten Sundblom, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta ett bättre grepp om socialpolitiken och tilldela tillräckliga resurser så att lagstiftningen kan hållas på en sådan nivå som krävs för att Åland ska hänga med de allmänna utvecklingstrenderna i Norden och därmed trygga en stabil och modern socialpolitik.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för vicetalman Viveka Erikssons förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag stöder förslaget.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Mats Perämaa har med understöd av vicetalman Viveka Eriksson föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamoten Åke Mattsson och lagtingsledamoten Katrin Sjögren att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.  

  Omröstningen har utfallit så att 17 ja-röster har avgivits, 8 nej-röster och ledamöter var 5 frånvarande.

  Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.