Storskalig solcellsanläggning på Stornäset

Skriftlig fråga SF 5/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen bedömer riskerna med en storskalig solcellspark vid Stornäset för den biologiska mångfalden och för vattenmiljön vid Långsjön och Markusbölefjärden?

Åtgärder