Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkom-muner och utifrån

Budgetmotion BM 42/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, studerandebostäder


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser