Talman Bert Häggbloms anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2020-2021 (slutbehandlat)  


Åtgärder