Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: framställning, uppdrag, ersättare, utskott


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser