Talman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från talmansuppdraget

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: talman, talmansuppdrag, befrielse, avgång,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser