Talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, lagutskott, uppdrag,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser