Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat

Diverse D 2/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lantrådskandidat, lantråd, kandidat,
Sidhänvisning: 25,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser