Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat jämte handlingsprogram

Diverse D 1/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lantrådskandidat, lantråd, handlingsprogram, förslag
Sidhänvisning: 4, 8, 18, 19

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser