Talmannens representationsersättning

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: representation, ersättning
Sidhänvisning: 52, 54


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser