Talmannens representationsersättning

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ersättning, representation, representationsersättning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser