Talmannens representationskostnader

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: representation, kostnad, representationskostnad,
Sidhänvisning: 61, 67;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser