Talmanskonferensens framställning med förslag till beslut om utdelning av lagtingets minnesmedalj

Talmanskonferensens framställning TMK 5/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: medalj, minnesmedalj, jubileum


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser