Teknisk ändring av familjevårdarlagen

Lagförslag LF 22/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en mindre teknisk ändring görs av landskapslagen om tillämpning på Åland av familjevårdarlagen. En bestämmelse på förordningsnivå gällande prövning av familjehems lämplighet förs in i blankettlagen om familjevård. Avsikten är att ändringen ska träda i kraft samtidigt med den nya landskapslagen om socialvård och tillhörande lagändringar den 1 januari 2021.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning