Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården

Lagförslag LF 9/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om planering av socialvården ändras. Den föreslagna ändringen är av teknisk natur. Genom förslaget kvarstår lagen i sin nu gällande lydelse, i stället för att ändras enligt ett lagtingsbeslut som fattades 2015 i samband med antagandet av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst.
Den föreslagna lagändringen är avsedd att träda i kraft senast den 1 oktober 2020.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning