Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning

Lagförslag LF 4/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att ändringar av teknisk natur görs be-träffande reglering av behörighetsvillkor i landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda och i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.
Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning