Temporär ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 6/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arvode, ledamot, lagtingsledamot


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser