Remissdebatt

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

  • Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum som hålls i morgon 09.30. Talmanskonferensen beslöt att vi håller ett extra plenum i morgon, torsdag, kl. 09.30 för att remittera den här lagen, eftersom det har varit så kort tid för ledamöterna att läsa in sig på den.