För kännedom

Tidigarelagd ålderspension MOT 7/2017-2018

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 5 september 2018.