Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetprocessen

Budgetmotion FM 1/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgettak, utjämningsfond


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter